Thông tin sản phẩm

Hệ thống mực 6 màu
Loại mực Dye
Mật độ in tối đa 5760×1440
Kích thước tối thiểu của giọt mực 1.5 pico lít
Tốc độ in 15 trang/phút (Đen) 15 trang/phút (Màu)
Hệ điều hành hỗ trợ window XP, win 7, win 8
Chế độ mực ngoài Có bộ tiếp mực bên ngoài
Độ mới 90%